Kalendář

<< Květen 2016 >>
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Novinky

Zájemci o fotografie z akcí rodičů s dětmi se mohou přihlásit u p. Hlaváčkové.

Info !

Sociální poradenství - informace o novém zákonu o sociálních službách najdete na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz Pokud jste odpověď nenašli napište nám e-mail:mct.cz@seznam.cz

Informace 

Vaše připomínky, stížnosti nebo podněty zapisujte do návštěvní knihy, nebo do knihy stížností, která je k dispozici v kanceláři MCT CZ na Novém Spálenci.

Upozornění

Od 20.5.2016 je kancelář MCT CZ na Novém Spálenci uzavřena z důvodu pořádání pobytových akcí dětí na Lipně, dotazy a info na tel: 736 429 900.


Sponzoři


Detail [›]

 


Občanské sdružení MCT CZ

Nový Spálenec č.25, 344 01 Domažlice
Kontaktní adresa: Josef Holý, POBox 21, 344 01 Domažlice
Tel.: +420 737 111 649, E-mail: mct.cz@seznam.cz
Web: www.mct.domazlice.cz


Úvod

Koncepce projektu se začala tvořit již od roku 1996, původně pod vedením Asociace rodičů a dětí v Domažlicích. Pro příliš velkou izolaci programů Asociace jsme připravili společně s rodiči klientů vlastní program, který se specoalizoval hlavně na plavání a na integraci postižených dětí mezi zdravou populaci. Po roce 1998 se naše organizace zaměřila na kontaktování osob tělesně postižených po auto -moto haváriích a prostřednictvím aktivizačních služeb, osobní asistence, zdravotníhoí plavání a fyzioterapie je vracet zpět do života.

Tím bylo vytvořeno zázemí pro zahájení kontaktního programu, o který postupně začali projevovat zájem rodiče dětí s kombinovanými vrozenými vadami. Měli zájem o vytvoření komplexu služeb orientovaných na rodiny s dětmi se zdravotním postižením již od nejútlejšího věku dítěte. Zájem o služby projevily i rodiny s dětmi, které byly  ohroženy vlivem sociálního prostředí. Navázali jsme  tedy na činnost neformálního klubu, vzniklého v roce 1999. V roce 2002 zřizovatel MCT CZ o.s. změnil stanovy sdružení tak, aby bylo možné přirozeně a dle potřeb uživatelů formovat program sdružení a tím i činnost rané péče, která byla oficiálně registrována jako služba sociální prevence na Krajském úřadu Plzeňského kraje v roce 2007.

Cíle sociální služby rané péče, které poskytuje naše sdružení

 • Provázet a podporovat rodiče se zdravotně postiženými dětmi již v raném věku
 • Snížit ohrožení nebo negativní vliv prostředí na rodinu dítěte a na jeho vývoj
 • Zvýšit vývojovou úroveň dítěte v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy
 • Posílit kompetence rodiny a snížit její závislost na sociálních systémech
 • Vytvořit pro dítě, rodinu i společnost podmínky sociální integrace
 • Podněcovat děti se zdravotním postižením k aktivnímu a nezávislému způsobu života

Cílová skupina - děti raného věku do 7 let ohrožené soc. vyloučením z důvodu

     -   1) zdravotní poškození / tělesná vada, mentální disfunkce, DMO, hyperaktivita, porucha imunity

     -   2) ohrožený vývoj dítěte z důvodu sociálních problémů rodiny  

 Způsob poskytování sociální služby rané péče  

    1)  setkávání dětí a rodičů formou sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit

    2)  terénní návštěvy v rodině

    3)  poradenství - poskytování informací a rad rodičům k odstranění soc. problémů rodiny, které mohou způsobit ohrožení vývoje dítěte


Provozní doba

 • Pondělí 9,00 - 18,00 - terénní návštěvní služba
 • Úterý 9,00 - 13,00 stimulační cvičení CVZ Kdyně
 • Úterý 14,00 - 18,00 terénní návštěvní služba
 • Středa 9,00 - 13,00 terénní návštěvní služba
 • Středa 14,00 - 18,00 středisko rané péče Nový Spálenec 25
 • čtvrtek 9,00 - 13,00 terénní návštěvní služba
 • čtvrtek 16,30 - 19,30 stimulační cvičení PS Domažlice
 • pátek 9,00 - 18,00 terénní návštěvní služba

     Sociální služba rané péče je uskutečňována za podpory KÚ Plzeňského kraje.

Rodičovské centrum MCT

  

Vzdělávací pobyty pro rodiče a děti s celiakií a s diabetem v roce 2013.

V rámci projektu „Sdružovat rodiny s dětmi předškolního věku a rodiny pečující o postižené děti - podpora zdravého životního stylu ve zdravém životním prostředí“, bude uskutečněno cca 5 vzdělávacích psychorehabilitačních pobytů (v květnu 2 termíny, červen, červenec).

Pobyty budou probíhat v rekreačním areálu Stráž pod Ralskem, v Horní Plané u přehrady Lipno a  ve Starých Splavech u Máchova jezera. cca pro 10 - 12 rodičů a v průměru 10-12 dětí /mladistvých se ZP případně zdravých sourozenců. V případě potřeby bude některý kurz probíhat jako tzv. „ bezpobytový“,5 -6 denní ve  středisku MCT CZ o.s. Na Novém Spálenci u Dračího jezera.

Pobyty pro rodiče a děti celiakií a s diabetem.

Rodinné kurzy jsou zaměřeny především na integraci chronicky nemocných dětí do kolektivu

jejichž zdravotní stav vyžaduje přísné dodržování diety

Jedná se o aktivizační pobyty pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením, jejichž zdravotní stav vyžaduje svá specifika. Pečujícím osobám poskytují komplexní vzdělávací program formou výchovné,vzdělávací, tréninkové- aktivizační, sociálně terapeutické činnosti, posílení práv a oprávněných zájmů, zprostředkování kontaktů na odborníky, výchova ke zdravému životnímu stylu.

 Pobyty jsou týdenní, program a služby v rámci pobytu jsou zaměřeny na podporu celé rodiny včetně zdravých sourozenců či prarodičů.

V rámci odborného programu se rodičům věnuje řada odborníků: nutriční specialista, ergoterapeut,  sociální pracovník, speciální pedagog aj.

Hlavními vzdělávacími tématy jsou:

 Výchova ke zdravému životnímu stylu rodin s chronicky nemocným dítětem, jejichž zdravotní stav vyžaduje přísné dodržování diety.                                                                                                                       

  Mohou žít děti s celiakií a s diabetem plnohodnotný život i v kolektivu ostatních dětí. Najít způsob, jak zakotvit právo na dostupnost dietních i bezlepkových, potravin a jídel v obchodech, školách a stravovacích zařízeních ,                                                                                                                                                                                     

 Orientace v konfliktních a krizových situacích, souvisejících se zdravím, s mezilidskými vztahy. Rozvíjení dobrých vztahů mezi rodiči i mezi zdravým a handicapovaným dítětem.

 Poradenství a výměna zkušenosti samotných pečujících rodičů, zaměřené na nutriční péči, výchovné přístupy, proces sdílené péče.

 Zaměstnávání pečujících osob.

 Fyzioterapie,význam fyziologických účinků pohybu.

 Dopolední  odborný program je určen rodičům. V té době  o děti pečuje vyškolený tým asistentů. Odpolední program je pro celé rodiny s bohatým soutěžním a herním programem, spoustou zábavy a hezkých prožitků.

Účastnící pobytu si částečně hradí náklady na ubytování, stravu a dopravu. Ostatní náklady, jako je samotné vzdělávání, asistence a hlídání dětí, doprovodný program a individuální konzultace, jsou poskytovány účastníkům zdarma v rámci dotací.

Info o termínech pobytů a přihlášky obdržíte u p.J.Hlaváčkové, e-mail:mct.cz@seznam.cz

Registr poskytovatelů sociálních služeb -

http://iregistr.mpsv.cz/sluzba/rozsirenevyhledavanisluzby

Kalendář akcí 


Nebyly nalezeny žádné položky.