Zaměření činnosti

Zaměření činnosti

Podrobné cíle
Základním cílem služeb rané péče je zvýšení kvality života dítěte s postižením nebo ohrožením a jejich rodin.
 
1.Informování veřejnosti o potřebách rodin dětí s postižením a možnostech jejich podpory.

2.Vhodnou senzomotorickou stimulací snížit vliv prvotního postižení, ohrožení.

3.Zvýšit vývojovou úroveň dítěte v oblastech, které jsou postiženy, ohroženy.

4.Podpora rozvoje rodičovských kompetencí v rámci individuálního plánování služby  rané  péče, provázení rodiny náročnou situací.

5.Vytvořit pro dítě, rodinu i společnost podmínky pro zapojení do vzdělávacích institucí