Úvod

Koncepce projektu se začala tvořit již od roku 1996, původně pod vedením Asociace rodičů a dětí v Domažlicích. Pro příliš velkou izolaci programů Asociace jsme připravili společně s rodiči klientů vlastní program, který se specoalizoval hlavně na plavání a na integraci postižených dětí mezi zdravou populaci. Po roce 1998 se naše organizace zaměřila na kontaktování osob tělesně postižených po auto -moto haváriích a prostřednictvím aktivizačních služeb, osobní asistence, zdravotníhoí plavání a fyzioterapie je vracet zpět do života.

Tím bylo vytvořeno zázemí pro zahájení kontaktního programu, o který postupně začali projevovat zájem rodiče dětí s kombinovanými vrozenými vadami. Měli zájem o vytvoření komplexu služeb orientovaných na rodiny s dětmi se zdravotním postižením již od nejútlejšího věku dítěte. Zájem o služby projevily i rodiny s dětmi, které byly  ohroženy vlivem sociálního prostředí. Navázali jsme  tedy na činnost neformálního klubu, vzniklého v roce 1999. V roce 2002 zřizovatel MCT CZ o.s. změnil stanovy sdružení tak, aby bylo možné přirozeně a dle potřeb uživatelů formovat program sdružení a tím i činnost rané péče, která byla oficiálně registrována jako služba sociální prevence na Krajském úřadu Plzeňského kraje v roce 2007.